Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Računari i računarska oprema Otvoreni Credo d.o.o. Banja Luka 6.12.2010. 83.276,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Računari i računarska oprema Otvoreni Lanaco d.o.o. Banja Luka 5.1.2011. 312.000,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Automatske pipete Pregovarački MPS Lab d.o.o. Sarajevo 4.4.2011. 3.400,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9: Disolucioni aparat Erweka DT800 Pregovarački Apical d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 5.086,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: GC /MS QP 5000 Pregovarački Schimadzu d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: ERWEKA inhalation testers Pregovarački Apical d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 6.925,84 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: HPLC -Shimadzu Pregovarački Schimadzu d.o.o. Sarajevo 15.3.2011. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 22: UV 1700 Pregovarački Schimadzu d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 1.550,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Potrošni materijal kancelarijski, kompjuterski i ostalo Otvoreni Primaprom d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Potrošni materijal kancelarijski, kompjuterski i ostalo Otvoreni FRANEX-TRADE d.o.o. Sarajevo Službeni glasnik BiH 39/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 21.803,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 11.213,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 3: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni 16.104,72 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 4: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 26.4.2011. 4.390,90 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Fin Invest d.o.o. Maglaj 28.4.2011. 4.620,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 26.4.2011. 4.683,84 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 2.958,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 8: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Fin Invest d.o.o. Maglaj 28.4.2011. 1.900,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 4.5.2011. 2.434,10 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 1.327,47 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 4.818,40 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 12: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Proanalytica d.o.o. Banja Luka 4.5.2011. 2.640,30 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Alphachrom d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 2.640,30 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 7.991,13 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 16: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Kefo d.o.o. Istočno Sarajevo 11.5.2011. 3.543,26 Službeni glasnik BiH 57/11