JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 1.208,82 SG 76/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.017,86 SG 93/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 692,00 SG 93/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 289,77 SG 99/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 292,49 SG 99/15
JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 450,00 SG 99/15