JU Osnovna škola Mejdan, Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Mejdan, Tuzla Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 1.172,51 SG 76/15
JU Osnovna škola Mejdan, Tuzla Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.465,52 SG 93/15
JU Osnovna škola Mejdan, Tuzla Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 266,36 SG 99/15
JU Osnovna škola Mejdan, Tuzla Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 483,55 SG 99/15