Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka profesionalne opreme za kuhinje i restorane Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine Otvoreni Eurogast International d.o.o. Čitluk Čitluk 23.12.2010. 79.936,92 Službeni glasnik BiH 5/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka sitnog inventara Otvoreni GASTRO STIL d.o.o. Laktaši Laktaši 27.12.2010. 20.754,02 Službeni glasnik BiH 5/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Nabavka potrošnog materijala za ugostiteljstvo Otvoreni GASTRO STIL d.o.o. Laktaši Laktaši 27.12.2010. 29.952,55 Službeni glasnik BiH 5/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Dodatni radovi na sanaciji ravnog krova na zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 26.4.2011. 93.585,57 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nepredviđeni radovi na sanaciji toaleta u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 14.3.2011. 69.240,06 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Višak radova na sanaciji toaleta u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 14.3.2011. 96.255,90 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Usluge godišnjeg održavanja sistema vatrodojave, proizvođača BOSH Pregovarački MKS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.12.2010. 16.863,80 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Usluge godišnjeg održavanja sistema vatrodojave, proizvođača SIEMENS-SIGMASYS Pregovarački MKS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.12.2010. 6.850,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Usluge godišnjeg održavanja sistema vatrodojave, proizvođača FITTICH Pregovarački SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 29.12.2010. 16.500,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Usluge održavanja PPZ aparata, hidrantske mreže, vatrodojavnog sistema NOTIFIER i Stabilnog sistema za gašenje požara FM 200 Pregovarački PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 8.431,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Usluga servisiranja i održavanja kontradiverzione opreme Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 117,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Usluga servisiranja i održavanja opreme za videonadzor Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 14,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Usluga servisiranja i održavanja sredstava veze Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 39,78 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Usluga servisiranja i održavanja sistema distribucije tačnog vremena Pregovarački SUPERNOVA d.o.o. Zavidovići 31.12.2010. 50,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 5: Pružanje usluga servisiranja i održavanja uređaja i opreme za kontrolu pristupa Pregovarački MKS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 23,40 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 6: Pružanje usluga godišnjeg servisiranja i održavanja tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale Pregovarački MKS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2010. 23,40 Službeni glasnik BiH 7/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Gorivo za grijanje (lož-ulje ekstra lako) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 17.2.2011. 840.000,00 Službeni glasnik BiH 15/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Elektromaterijal Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 23.6.2011. 161.505,20 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Vodomaterija Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 23.6.2011. 95.468,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Bravarski materijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 6.7.2011. 58.453,18 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Stolarski materijal Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 14.6.2011. 46.349,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 6: Molersko-farbarski materijal Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 14.6.2011. 54.085,62 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 7: Materijal za održavanje zelenih površina Otvoreni KABAS d.o.o. Sarajevo 14.6.2011. 24.731,80 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka službenih uniformi Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 20.6.2011. 32.661,72 Službeni glasnik BiH 57/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Toneri Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 12.7.2011. 15.506,88 Službeni glasnik BiH 59/11