Željeznice RS a.d. Doboj

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka rezervnih dijelova za mehanički dio lokomotive serije 441. Otvoreni Premier d.o.o. Doboj 16.12.2010. 407.345,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja rezervnih dijelova za putnička kola Otvoreni GIG INŽENJERING d.o.o. Kneževo 28.12.2010. 88.471,70 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka limova i čelika za lokomotive, putnička i teretna kola Otvoreni MILCO d.o.o. Trn-Laktaši Laktaši 27.12.2010. 343.445,63 Službeni glasnik BiH 1/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja lož ulja za zagrijavanje prostorija u Sekcijama za OŠV i VV Doboj za grejnu sezonu 2010/2011. godine Otvoreni NESTRO PETROL a.d. Banja Luka 3.2.2011. 311.794,90 Službeni glasnik BiH 7/11
Željeznice RS a.d. Doboj Higijensko-tehnička zaštitna oprema Otvoreni Compex d.o.o. Banja Luka 21.1.2011. 246.936,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja monoblok točkova 920 mm sa uslugom navlačenja istih na osovinske slogove putničkih i teretnih kola Otvoreni KEDRA d.o.o. Beograd Beograd 27.1.2011. 899.597,16 Službeni glasnik BiH 13/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvođenje dodatnih radova na sanaciji propusta i pružnih prelaza na uskotračnoj pruzi Dr. Granica-Vardište- Dobrun-Višegrad Pregovarački REMONT PRUGA d.d. Sarajevo 3.2.2011. 79.886,85 Službeni glasnik BiH 13/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka impregnisanih bukovih pružnih pragova Otvoreni STRONG d.o.o. Pale-FBIH 10.2.2011. 446.600,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka signalnih sredstava Otvoreni Aidia inžinjering d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. 175.873,25 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka rezervnih dijelova za komunikacioni sistem SI 2000 Otvoreni Aidia inžinjering d.o.o. Sarajevo 22.2.2011. 75.246,84 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka rezervnih dijelova za uređaje putnih prelaza Otvoreni Aidia inžinjering d.o.o. Sarajevo 22.2.2011. 132.904,90 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac -Umka, Kulaši (via Vijaka)-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac-Mlinska Rijeka-Jošavka, Umka-Ukrina-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)-Vijačani-Peuliši-Prisoje), Ukrina-Umka-Ukrina, Snjegotina-Mlinska Rijeka-Snjegotina, Jošavka- Mlinska Rijeka-Ukrina-Kulaši (via Vijak), Prisoje Peuliši-Vijačani-Ukrina-Umka-Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)- Ukrina-Umka, Snjegotina-Ukrina i Jošavka-Mlinska Rijeka- Ukrina (benzinska pumpa Dubravac)-Kulaši (via Vijaka). Otvoreni STP DERVENTA d.o.o Derventa 18.2.2011. 131.309,00 Službeni glasnik BiH 16/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja manipulativnog vozila-lokatora (traktora sa pneumatskom hidrauličnom dogradnjom). Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 23.2.2011. 79.950,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka usluge opravke vučnih motora lokomotive serije 441-. Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 10.3.2011. 112.326,48 Službeni glasnik BiH 22/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje usluge opravke vučnih motora lokomotive serije 661 Otvoreni ELEKTROREMONT d.d Banovići 28.3.2011. 122.683,80 Službeni glasnik BiH 27/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka boja, lakova, alata i potrošnog materijala za bojenje za lokomotive, putnička i teretna kola Otvoreni CHIARA d.o.o. Brčko 25.3.2011. 256.454,00 Službeni glasnik BiH 27/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje dodatne usluge drumskog prevoza naših putnika na relacijama: Popovići-Prisoje, Prisoje-Popovići, Dragalovci-Kulaši, Kulaši-Dragalovci, Prisoje-Popovići-Kulaši Pregovarački STP DERVENTA d.o.o Derventa 15.4.2011. 28.160,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka novih šina S-490 Otvoreni METALKA TRADE d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 312.000,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Željeznice RS a.d. Doboj Izvršenje usluge drumskog prevozanačkih putnika na relacijama: Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Umka, Kulaši (via Vijaka) - Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Mlinska Rijeka-Jošavka, Umka-Ukrina-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Vijačani - Peulići-Prisoje, Ukrina-Umka-Ukrina, Swegotina-Mlinska Rijeka-Snjegotina, Jošavka-Mlinska Rijeka-Ukrina-Kulaši (via Vijaka), Prisoje-Peulići-Vijačani-Ukrina-Umka-Ukrina (pružni prelaz Ukrina) - Ukrina-Umka i Jošavka-Mlinska Rijeka-Ukrina (pruži prelaz Ukrina) - Kulaši (via Vijaka) Pregovarački STP DERVENTA d.o.o Derventa 17.5.2011. 106.996,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Željeznice RS a.d. Doboj Kupoprodaja dodatne količine euro-dizela EN 590 Pregovarački GAGI TRANS d.o.o. Banja Luka 17.6.2011. 430.890,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka signalnih telefonskih kablova i kablovskog pribora Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 15.7.2011. 96.601,83 Službeni glasnik BiH 61/11
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji euro-dizela EN 590 Otvoreni OPTIMA GRUPA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 16.1.2012. 2.925.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 1: Kupoprodaja lož ulja za grejnu sezonu 2011/2012.godinu (220.000 litara) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.1.2012. 356.840,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Lot 2: Ugovor o kupoprodaji uglja za grejnu sezonu 2011/2012.godinu (2.000 tona) Otvoreni EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. Doboj 19.1.2012. 126.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka masti, ulja i tečnosti za lokomotive, putničke i teretne vagone Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 27.2.2012. 325.000,11 Službeni glasnik BiH 17/12