JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 3.471,70 SG 76/15
JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.380,67 SG 93/15
JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 627,78 SG 99/15
JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 388,05 SG 99/15
JU Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 1.248,65 SG 99/15