JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 1.221,09 SG 76/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 26.740,18 SG 97/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 1.248,51 SG 99/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 1.867,56 SG 99/15
JU Osnovna škola Hasan Kikić, Gradačac Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.233,64 SG 99/15