JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 1.646,55 SG 76/15
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.223,15 SG 93/15
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 495,45 SG 99/15
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 293,55 SG 99/15
JU Osnovna škola Orahovica, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 644,70 SG 99/15