JU Osnovna škola Doborovci, Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Osnovna škola Doborovci, Gračanica Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 874,36 SG 76/15
JU Osnovna škola Doborovci, Gračanica Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 80,71 SG 99/15
JU Osnovna škola Doborovci, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 393,71 SG 99/15