JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 2.039,74 SG 76/15
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 1.787,55 SG 93/15
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 353,87 SG 99/15
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 1.008,95 SG 99/15
JU Gimnazija Dr. Mustafa Kramarić, Gračanica Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.475,29 SG 99/15