Opština Novi Grad Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Novi Grad Sarajevo Pružanje usluga održavanja aplikativne programske opreme (Dokument Menadžment i Matične evidencije) Pregovarački OCEAN d.o.o. Sarajevo 28.12.2010. 5.580,90 Službeni glasnik BiH 3/11
Opština Novi Grad Sarajevo Sanacija svlačionica i podtribinskih prostora stadiona Otoka na području Općine Novi Grad Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 15.8.2011. 157.130,87 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izgradnja sportskog igrališta u ulici Bratunačka na području općine Novi Grad Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 116.616,85 Službeni glasnik BiH 15/11
Opština Novi Grad Sarajevo Dodatna nabavka i isporuka udžbenika za socijalno ugrožene učenike osnovnih i srednjih škola na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 4.994,92 Službeni glasnik BiH 16/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji kanalizacione mreže u dijelovima ulice Hajrudina Šabanije i Aleja Bosne Srebrene - naselje Mahala Pregovarački TB inženjering d.o.o. Breza 10.3.2011. 9.655,10 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na sanaciji svlačionica i podtribinskih prostora stadiona Otoka na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački Unigradnja d.d. Sarajevo 31.5.2011. 76.993,19 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Novi Grad Sarajevo Poboljšanje modula Oracle potraživanja i FSG izvještavanja Pregovarački ORACLE BH d.o.o. Sarajevo 25.5.2011. 19.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.7.2011. 121.926,34 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Nabavka materijala i pribora za čišćenje prostorija Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 6.7.2011. 21.240,06 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 3: Nabavka materijala za tehničko održavanje Otvoreni Papilon d.o.o. Sarajevo 5.7.2011. 20.762,05 Službeni glasnik BiH 57/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izgradnja sportske dvorane u naselju Buća Potok I faza Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 22.07.2011. 948.791,85 Službeni glasnik BiH 63/11
Opština Novi Grad Sarajevo Nabavka dva putnička vozila i jedno dostavno vozilo Otvoreni Connecta d.o.o. Sarajevo 25.7.2011. 80.390,00 Službeni glasnik BiH 65/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na rekonstrukciji terena i izgradnji pomoćnog terena sa vještačkom travom na stadionu Otoka Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 12.7.2011. 177.419,77 Službeni glasnik BiH 70/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Hitne intervencije na sanaciji krovova objekata kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 25.8.2011. 164.433,87 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Hitne intervencije na sanaciji krovova objekata kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni AG-AHIDRON-GRAĐENJE d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2011. 151.928,60 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 3: Hitne intervencije na sanaciji krovova objekata kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni Unigradnja d.d. Sarajevo 26.8.2011. 190.744,79 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Novi Grad Sarajevo Nabava plastenika Otvoreni Opšta zadruga BIOS p.o. Visoko 6.9.2011. 62.425,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo po lotovima Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.9.2011. 261.898,11 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo po lotovima Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.9.2011. 220.756,73 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na izgradnji tjubing staze sa pratećim sadržajima i infrastrukturom/vodovodna i kanalizaciona mreža na lokalitetu park šuma Mojmilo na području općine Novi Grad Sarajevo Pregovarački MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.9.2011. 47.992,48 Službeni glasnik BiH 80/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Redovno održavanje cesta, sanacija lokalnih cesta od interesa za opšinu Novi Grad Sarajevo i nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni JKP Rad Sarajevo 29.9.2011. 242.525,97 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Redovno održavanje-sanacija urgentnih oštećenja ploča na trgovima na području općine Novi Grad Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 42.761,86 Službeni glasnik BiH 86/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže i rekonstrukcije kolovoza u ulici Esada Midžića II faza Otvoreni Harysco d.o.o. Sarajevo 28.11.2011. 322.439,46 Službeni glasnik BiH 100/11
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji ambulante u naselju Bojnik - I faza Otvoreni KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 7.12.2011. 116.613,90 Službeni glasnik BiH 102/11
Opština Novi Grad Sarajevo Vršenje usluge održavanja aplikativne programske opreme (Document menadžment i matična evidencija) Pregovarački Ocean d.o.o. Travnik Travnik 30.12.2011. 5.580,90 Službeni glasnik BiH 3/12