Općinski sud Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Općinski sud Banovići Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 2.495,99 SG 76/15
Općinski sud Banovići Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 12.552,96 SG 93/15
Općinski sud Banovići Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 920,00 SG 93/15
Općinski sud Banovići Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 8.282,95 SG 97/15
Općinski sud Banovići Nabavka i isporuka lož ulja za ugovorne organe Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.12.2015. 38.414,65 SG 97/15
Općinski sud Banovići Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 707,77 SG 99/15
Općinski sud Banovići Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 320,84 SG 99/15
Općinski sud Banovići Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 9.638,64 SG 99/15
Općinski sud Banovići Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 1.563,81 SG 99/15