Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 2.472,85 SG 76/15
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 2.142,36 SG 93/15
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 810,00 SG 93/15
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.065,30 SG 99/15
Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 5.982,00 SG 99/15