Uprava za inspekcijske poslove TK

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 4.037,37 SG 72/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka usluga oglašavanja u dnevnim novinama za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona Otvoreni OSLOBOĐENJE d.o.o. Ilidža 12.8.2015. 1.170,00 SG 72/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Dvogodišnja nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 9.9.2015. 21.011,85 SG 76/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka i isporuka tonera i tinti Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 16.11.2015. 31.314,55 SG 93/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka usluga osiguranja motornih vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 24.11.2015. 27.104,00 SG 93/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka usluga održavanja računarske opreme i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni NEUTRINO d.o.o. Tuzla 11.12.2015. 2.406,43 SG 99/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Periodični pregled i kontrolno ispitivanje PP aparata i nabavka i isporuka opreme Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 15.12.2015. 215,58 SG 99/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka usluga štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 23.12.2015. 2.599,85 SG 99/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Servisiranje i održavanja motornih vozila i isporuka rezervnih dijelova Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 23.12.2015. 46.101,02 SG 99/15