Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Javna nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj-Sapna (granica entiteta) od st. km. 15+350 do st. km. 15+700 Pregovarački Izgradnja d.o.o. Teočak 8.8.2015. 41.684,40 SG 72/15
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Javna nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-471 Lukavac – Vijenac – Banovići, dionica Vijenac – Treštenica st. 19+600 do st. 20+670, L= 870,00 m Pregovarački ROADING d.o.o. Gračanica 26.8.2015. 25.638,00 SG 72/15
Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Javna nabavka radova na hitnoj sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-456 Priboj – Sapna, lokacija Rastošnica od st. 8+050 do st. 8+170 L=120 m Pregovarački Izgradnja d.o.o. Teočak 21.8.2015. 139.403,63 SG 72/15