JP Vodovod d.o.o. Bihać

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: Kancelarijski materijal i grafička štampa Otvoreni Grafičar d.o.o. Bihać Bihać 27.8.2015. 23.555,31 SG 72/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: Vodovne armature sa spojnim materijalom za kućni priključak Otvoreni FDS TRGOVINA d.o.o. Hrvatska 24.8.2015. 198.664,29 SG 72/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: Vodovodne cijevi i materijal za kanalizacioni priključak Otvoreni VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad 27.8.2015. 93.839,29 SG 72/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 28.9.2015. 54.972,29 SG 81/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Kameni agregati Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 28.9.2015. 20.000,00 SG 81/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: gorivo i mazivo Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 30.9.2015. 63.777,00 SG 82/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Nabavka roba: BETONI U 2015. GODINI Otvoreni Behić Sanny boy d.o.o. Bihać 20.10.2015. 12.000,00 SG 87/15