Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Potrošni materijal i testovi za aparat za mikrobiološke analize Vitek Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 21.234,13 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Set za određivanje CRP analize iz kapilarne krvi na aparatu Nycocard reader Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 2.465,16 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač Sysmex xt 1800i Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Banja Luka 29.7.2015. 9.293,83 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 1 - Reageni i potrošni materijal za aparata Roche CARDIAC READER Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 29.7.2015. 3.272,67 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 2 - Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche COBAS INTEGRA Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 29.7.2015. 16.347,86 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 3 - Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche COBAS B 221 Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 29.7.2015. 25.780,97 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 5 - Reagensi i potrošni materijal za aparat Roche COBAS 6000 Pregovarački Medicom d.o.o. Bijeljina 29.7.2015. 99.514,97 SG 68/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 3 - Boca za torakalnu drenažu i nastavci za bocu Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 1.150,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 4 - Trodjelne šprice Otvoreni UNIFARM d.o.o Lukavac 28.8.2015. 18.188,40 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 8 - EKG elektrode Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 390,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 9 - Poveska automatska sa kopčom Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 30,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 10 - Toplomjer aksilarni Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 28.8.2015. 181,20 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 11 - Toplomjer digitalni Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 457,55 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 12 - Sijalice za čeono svjetlo Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 28.8.2015. 650,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 13 - Stalak za sedimentaciju Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 192,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 14 - Nosna kanila za kiseonik Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 28.8.2015. 66,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 15 - Trokraka skretnica za infuzionu terapiju Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 150,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 17 - Aparat za pritisak Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 1.036,80 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 19 - Petrijeve ploče staklene Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 2.320,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 21 - Pribor za mikrobiologiju Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 2.341,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 22 - Sredstva za pranje laboratorijskog posuđa Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 546,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 23 - Posude za špatule Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 28.8.2015. 100,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 24 - Metalne alu kapice za epruvete Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 2.400,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 25 - Epruvete Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 843,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 26 - Laboratorijsko posuđe Otvoreni Semikem d.o.o Vogošća 28.8.2015. 613,00 SG 77/15