Hrvatska pošta d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava i isporuka tiskanica i obrazaca Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 23.7.2015. 65.000,00 SG 64/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Izgradnja sistem sale i adaptacije Sektora informatike Otvoreni UNIS TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar 3.8.2015. 249.677,77 SG 64/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Servisiranje uređaja za elektrokemijsku zaštitu - bojenje novca Pregovarački Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.8.2015. 55.973,00 SG 64/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava usluge održavanja, razvoja i modernizacije informacijskog sustava HP d.o.o. Mostar Otvoreni Select M d.o.o., MIPS d.o.o. Mostar, Hrvatska 23.8.2015. 510.880,00 SG 68/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava goriva, lož ulja i dvotaktola za SP Livno Otvoreni Zabrišće & BM d.o.o. Livno Livno 25.8.2015. 168.000,00 SG 70/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava goriva, lož ulja i dvotaktola za SP Livno Otvoreni TIOIL d.o.o. Stara Bila, Vitez Vitez 24.8.2015. 214.000,00 SG 72/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Lot 2 - Dva veća teretna vozila Otvoreni GUMA M d.o.o. Mostar 31.8.2015. 66.200,00 SG 76/15
Hrvatska pošta d.o.o. Mostar Nabava uredskog materijala za potrebe HP d.o.o. Mostar Otvoreni OSVIT-M d.o.o. Banja Luka 6.10.2015. 250.000,00 SG 84/15