JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Tuzla Građevinski i elektromontažni radovi na podzemnim distributivnim NN i SN mrežama i kablovskim TS sa djelimičnom isporukom materijala, za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Tuzla Otvoreni KOPKOMERC d.o.o., EIR d.o.o. Živinice 29.7.2015. 243.425,00 SG 61/15