JP Komunalno d.o.o. Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno d.o.o. Banovići Nabavka sukcesivne isporuke goriva za potrebe društva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 26.6.2015. 61.661,60 SG 55/15