Opština Centar Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Toneri i ketridži Otvoreni EXCELLENT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2010. 57.700,29 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Kancelarijski i potrošni materijal Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 09.11.2010. 54.818,80 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Sredstva za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Nivex d.o.o. Sarajevo 10.11.2010. 20.098,76 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Napitci za bife Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 30.11.2010. 44.631,05 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Naftni derivati Otvoreni OMV BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.11.2010. 15.834,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Posebna zaštitna oprema Otvoreni Plasman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 06.12.2010. 8.585,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Fizička radna snaga putem uslužnog servisa Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 5,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i računarskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 260,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 350,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 4: Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 64.093,50 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 5: Servisiranje, održavanje i pranje vozila Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 14,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje sistema vatrodojave/protivprovale i sistema za gašenje požara Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.12.2010. 720,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 7: Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.12.2010. 284,83 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 8: Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni DVG Alm Company d.o.o. Sarajevo 6.12.2010. 140,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 9: Postavljanje aparata za tople napitke Otvoreni AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Visoko 6.12.2010. 50,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 10: Uspostava i održavanje IT infrastrukture Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 13.12.2010. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 11: Servisiranje računarske opreme Otvoreni Optima IT d.o.o Mostar 13.12.2010. 188,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Papir Otvoreni Bosnet Group d.o.o. Hadžići 11.1.2011. 32.456,40 Službeni glasnik BiH 5/11
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području općine Centar Sarajevo, planiranih Budžetom za 2011. godinu (mjesne zajednice: Bardakčije, Džidžikovac - Koševo I, Mejtaš - Bjelave, Park - Višnjik, Koševsko brdo, Hrastovi - Mrkovići, Breka - Koševo II, Ciglane - Gorica) Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 27.5.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području općine Centar Sarajevo, planiranih Budžetom za 2011. godinu, područje mjesnih zajednica: Betanija - Šip, Donji Velešići, Marijin Dvor - Crni vrh, Pionirska dolina - Nahorevo, Soukbunar, Trg oslobođenja - Centar, Skenderija - Podtekija Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Nabavka opreme za endonazalne hirurške zahvate i preglede na sinusima za potrebe maksilofacijalne hirurgije KCU-a Otvoreni EMS Medical 2006 d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 139.113,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Centar Sarajevo Izvođenje sanacionih radova (građevinski i elektroinstalacijski) u 3 (tri) skloništa na području općine Centar Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. 38.847,90 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Centar Sarajevo Sanacija i tekuće održavanje šest skloništa Otvoreni MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo 24.6.2011. 29.682,51 Službeni glasnik BiH 53/11
Opština Centar Sarajevo Lot 1: Papir Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 39.512,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Toneri i ketridži Otvoreni DEFTER-KOMERC d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 43.597,00 Službeni glasnik BiH 84/11