KOZARA PUTEVI a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izradi i postavljanju putokazne signalizacije na području grada Banjaluka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 11.11.2009. 45.488,35 Službeni glasnik BiH 1/11
Opština Gradiška Lot 6: Održavanje ulica sa asfaltnim kolovozom i izrada trotoara, pješačkih staza i manjih saobraćajnih površina Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 26.4.2010. 33.864,99 Službeni glasnik BiH 7/11
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji makadamskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 24.1.2011. 49.123,49 Službeni glasnik BiH 11/11
Grad Banja Luka Investiciono održavanje asfaltnih saobraćajnica Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 16.5.2011. 357.319,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Grad Banja Luka Redovno održavanje gradskih asfaltnih i makadamskih saobraćajnica Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 23.6.2011. 228.301,75 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Lot 1: Investiciono održavanje asfaltnih saobraćajnica na području grada Banjaluka Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 7.6.2011. 70.800,98 Službeni glasnik BiH 59/11
Grad Banja Luka Izvođenje radova na izgradnji parking prostora i uređenje oko poslovnih javnih objekata i objekata kolektivnog stanovanja Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 2.8.2011. 155.218,34 Službeni glasnik BiH 65/11
Grad Banja Luka Redovno održavanje asfaltnih saobraćajnica na lokalnim i nekategorisanim putevima Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 23.8.2011. 596.641,93 Službeni glasnik BiH 74/11
Grad Banja Luka Nastavak izgradnje naselja Ada-završetak izgradnje pristupnih saobraćajnica licitiranim placevima u Banjoj Luci Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 13.9.2011. 179.904,34 Službeni glasnik BiH 76/11
Opština Kotor Varoš Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji lokalnog puta : Šibovi-Prisoje, u dužini od 1.326,68 metara Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 2.11.2011. 21.598,30 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Putevi Republike Srpske Dodatni radovi na rekonstrukciji regionalnog puta R-476 Čelinac-Jošavka-Ukrina, lokalitet Mlinska rijeka Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 31.10.2011. 124.717,53 Službeni glasnik BiH 98/11
JP Putevi Republike Srpske Izvođenje drumske obilaznice oko grada Trebinja faza II -dionica 1 Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 30.12.2011. 1.589.545,58 Službeni glasnik BiH 5/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji pristupnih saobraćajnica licitiranim placevima u naselju Ada Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 26.1.2012. 15.168,76 Službeni glasnik BiH 9/12
Grad Banja Luka Modernizacija gradskih makadamskih saobraćajnica Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 28.6.2012. 466.043,10 Službeni glasnik BiH 52/12
Grad Banja Luka Modernizacija makadamskih saobraćajnica i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na područjun MZ Stričići Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 11.9.2012. 78.741,09 Službeni glasnik BiH 74/12
Grad Banja Luka Izvođenje radova na izgradnji spoja ulice Novaka Pivaševića sa Bulevarom vojvode Stepe Stepanovića, sa izgradnjom mosta i regulacije potoka Jularac u Banjaluci Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 11.9.2012. 161.862,81 Službeni glasnik BiH 74/12
Grad Banja Luka Izvođenje radova na izgradnji Ključke ulice u Banjaluci (I faza realizacije) Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 11.9.2012. 87.061,48 Službeni glasnik BiH 74/12
Grad Banja Luka Izvođenje radova na investicionom održavanju asfaltnih saobraćajnica na području grada Banjaluka Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 27.9.2012. 273.361,90 Službeni glasnik BiH 79/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji makadamskih saobraćajnica Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 14.11.2012 42.350,87 Službeni glasnik BiH 94/12
Grad Banja Luka Izvođenje dodatnih radova na izgradnji Podgrmečke ulice u Banjaluci Pregovarački KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 25.3.2013. 21.103,42 Službeni glasnik BiH 24/13
Vodovod a.d. Banja Luka Nabavka tampona-drobljenog kamenog materijala Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 23.4.2013. 79.450,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Grad Banja Luka Lot 1: Održavanje asfaltnih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banjaluka Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 19.6.2013. 1.521.095,76 Službeni glasnik BiH 55/13
Grad Banja Luka Izvođenje radova na modernizaciji makadamskih gradskih saobraćajnica na području grada Banjaluka Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 4.7.2013. 152.799,46 Službeni glasnik BiH 57/13
Grad Banja Luka Izvođenje radova na izgradnji kružne raskrsnice kod Gradskog mosta u Banjaluci Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 19.8.2013. 154.077,54 Službeni glasnik BiH 68/13
Grad Banja Luka Rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banjaluka i to Lovačka kuća-Piskavica, Grbići-Rujište, Zrnići-Vrela, Borkovići-Ožegovići, Vučenović-Čubrilovići Otvoreni KOZARA PUTEVI a.d. Banja Luka 5.12.2013. 84.949,16 Službeni glasnik BiH 98/13