CONDOR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo Nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine (zaštitarske agencije) Otvoreni CONDOR d.o.o. Zenica 22.12.2010. 110.529,62 Službeni glasnik BiH 1/11
JU Centar za socijalni rad Zenica Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja Upravne zgrade JU Centar za socijalni rad Zenica Konkurentski CONDOR d.o.o. Zenica 5,15 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Usluge pružanja fizičke/tehničke zaštite Pregovarački CONDOR d.o.o. Zenica 20.9.2013. 18.120,00 Službeni glasnik BiH 75/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Pružanje zaštitarskih usluga za potrebe ED Zenica Otvoreni CONDOR d.o.o. Zenica 30.9.2014. 35.618,40 Službeni glasnik BiH 80/14

CONDOR d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge fizičko - tehničke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektropriovreda BiH d.d.-Sarajevo i transporta novca Otvoreni Grupa ponuđača: SOKO BH d.o.o., FLEK d.o.o., COBRA-SECURITY d.o.o. , POBJEDA -SIGURNOST d.o.o., CONDOR d.o.o., Middle point electronics d.o.o., BB GARD SECURITY d.o.o., SECURITAS d.o.o. Tuzla, Brčko, Tuzla, Goražde, Zenica, Sarajevo, Bugojno, Mostar 11.11.2014. 9.947.582,26 Službeni glasnik BiH 89/14