Sarajevo farm d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 3: Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/aparat mini Vidas/ Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 7.2.2011. 38.996,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 10: Usluge servisiranja aparata mini Vidas Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. 1.346,20 Službeni glasnik BiH 22/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 5: Reagensi i repromaterijal za rad na postojećem aparatu Arhitect Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 9.11.2011. 544.415,69 Službeni glasnik BiH 94/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za perfuziju, operacionu salu i ostali materijal za kardiohirurgiju Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 11.7.2011. Službeni glasnik BiH 102/11
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Lot 6: Reagensi i repromaterijal za rad na aparatu Cell Dyn 3200/Abbot Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 14.3.2012. 22.560,13 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 3: Laboratorijski materijal za imunohemijske analize/Aparat Mini vidas/ i urinske trake za aparat Mission U 120 Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.2.2012 41.412,57 Službeni glasnik BiH 23/12
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 11: Usluge servisiranja aparata mini Vidas Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.2.2012. 767,86 Službeni glasnik BiH 23/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 32: Elektrostimulator srca Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 12.1.2012. 942.634,24 Službeni glasnik BiH 52/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61: Reagents for molecular diagnostics Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 14.973,94 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98: Sensi disc Daptomycin Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 50,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 108: Aglutination -LatexTests -MeningitisCombo test kit i test kartice Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 817,54 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 112: Aglutination - Latex Tests - Legionella pneumophila Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 805,04 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 115: Aglutination - Latex Tests - for the detection of penicillin binding protein 2 (PBP 2) in isolates of Staphylococcus aureus Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 459,09 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 118: Aglutination - Latex Tests - Streptococcus pneumoniae antiserum i Streptococcus grupa A i B Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 10.432,50 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 121: Aglutination - Latex Tests - Salmonella antiserum O Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 5.689,94 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 123: Aglutination - Latex Tests - Salmonella H - antiserum Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 2.190,40 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 128: Direct fluorescent tests (DFA) Chlamydia trachomatis Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 29.502,88 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 132: Prepared media - Selektivna podloga za izolaciju Campylobacter spp. Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 693,60 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 133: Prepared media - Selektivna hromogena podloga za izolaciju identifikaciju kvasnica C.albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 783,54 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 158: Evans Blue 1% solution Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 79,62 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 165: Kitovi za identifikaciju kvasnica Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 1.685,46 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 167: Aglutination - Latex Tests - Cryptococcus Test Kit i Entamoeba hystolitica from stool Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 29.6.2012. 2.277,34 Službeni glasnik BiH 62/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Boreri, pločice i šarafi Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 202.027,17 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Tamponi i splintovi Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 27.6.2012. 30.050,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Kanile venske, kanile vesel, kateter vent, cardiac sump, kanile arteriotomije Otvoreni Sarajevo farm d.o.o. Sarajevo 16.8.2012. 16.460,00 Službeni glasnik BiH 70/12