OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 5: ŠUSrednje, ŠGPBistričko,GJ Vučija Luka odjel: 10 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom na traktorsku vlaku) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 14.03.2011. 114.161,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Odjel 159 GJ Kaljina-Bioštica, neto masa 1.804,04 m3; Odjel 23 GJ Vučija Luka neto masa 2.340,96 m3 Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 16.3.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 7: ŠUSrednjeŠGPBistričko, G.J. Vučija Luka odjel 22 (radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovine na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme na tvrdi kamionski put, lifranje oblovine na kamionski put) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 14.03.2011. 23.482,00 Službeni glasnik BiH 22/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 6: ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjeli: 16 i 17 (radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvenih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez priprema na traktorsku vlaku) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 14.03.2011. 42.426,70 Službeni glasnik BiH 22/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme - ŠU Srednje, ŠGP Bistričko GJ Vogošća-Bulozi, odjel: 12 Pregovarački OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 1.9.2011. 16.966,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme - ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Trebević, odjel: 4 Pregovarački OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 1.9.2011. 9.204,50 Službeni glasnik BiH 74/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Radovi na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na traktorske vlake, lifranje oblovina na traktorsku vlaku, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme - ŠU ,,Srednje ŠGP Bistričko, GJ Vogošća-Bulozi, odjel: 11 Pregovarački OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 1.9.2011. 41.178,20 Službeni glasnik BiH 74/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sječa i izrada šumskih asortimana na poslovima sječe i izrade, izvlačenja šumskih drvnih sortimenata Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 24.1.2012. 46.087,20 Službeni glasnik BiH 9/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sječa i izrada i izvlačenje šumskih, drvenih sortimenata na poslovima sječe i izrade, izvlačenje šumskih drvnih sortimenata animalnom vučom na međustovarište, lifranje oblovina, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme na međustovarište Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 24.1.2012. 44.499,60 Službeni glasnik BiH 9/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa i izvoz ŠDS u odjelu 99 P.J.:G-S Pregovarački OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 13.6.2012. 74.834,14 Službeni glasnik BiH 54/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izvoz ŠDS u odjelu 100 P.J..G-S Pregovarački OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 13.6.2012. 92.713,99 Službeni glasnik BiH 54/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 19.7.2012. 24.924,12 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 19.7.2012. 57.834,96 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 19.7.2012. 42.217,57 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 19.7.2012. 71.687,24 Službeni glasnik BiH 56/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 1.10.2012. 84.843,47 Službeni glasnik BiH 79/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi u šumarstvu Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 1.10.2012. 142.816,45 Službeni glasnik BiH 79/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 4: Usluge sječe i izrade, animalne vuče na traktorske vlake, lifranje oblovine, izvlačenje traktorom sa pripremom i bez pripreme, iznos i slaganje cijepanog drveta i izvlačenje traktorom sa pripremom Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 18.10.2012. 20.938,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka,odjel: 28 (radovi na poslovima sječe i izrade,lifranje oblovine i traktorske vluče sa pripremom i bez pripreme, ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 29 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine i traktoreske vuče sa pripremom i bez pripreme), ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 30 (radovi naposlovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalne vuče na traktorske vlake i traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme); ŠU Srednje, ŠGP Bistričko, GJ Vučija Luka, odjel: 31 (radovi na poslovima sječe i izrade, lifranje oblovine, animalne vuče na traktorske vlake i traktorske vuče sa pripremom i bez pripreme) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 9.1.2013. 156.790,68 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 16.5.2013. 16.752,50 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 16.5.2013. 74.845,65 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 16.5.2013. 34.111,20 Službeni glasnik BiH 42/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Sanacija sanitarnih užitaka u SU Srednje, GJ Gornja Misoča, odjeli:49,54,50,51,52,39,40,41,42,46 Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 10.10.2013. 46.300,00 Službeni glasnik BiH 83/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Sanacija sanitarnih užitaka u SU Srednje, GJ Vučija Luka,zaštićeno područje Skakavac, odjeli:34,35,37,40 i 41 Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 10.10.2013. 3.597,75 Službeni glasnik BiH 83/13
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo ŠU Srednje, GJ Gornja Misoča, odjeli: 39, 40, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52 i 54 -sanacija sanitarnih užitaka (sječa i izrada, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme), ŠU Srednje, GJ Vučija Luka, zaštićeno područje Skakavac, odjeli: 34, 35, 37, 40 i 41 - sanacija sanitarnih užitaka (sječa i izrada, animalna vuča na traktorske vlake, traktorska vuča sa pripremom i bez pripreme) Otvoreni OBERON d.o.o. Istočno Sarajevo - Istočni Stari Grad Istočno Sarajevo 31.12.2013. 32.964,75 Službeni glasnik BiH 10/14