DRVODEKS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Sječa, izrada izvoz i iznos drvenih sortimenata Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 31.01.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 73.935,30 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 112.447,65 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 73.908,48 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 108.971,70 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 7.565,60 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 2.114,70 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 115.106,85 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 147.571,30 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 91.149,85 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 60.591,60 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 54.a,b PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 19.073,80 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 71.a,b PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 73.123,08 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Iznos prostornog drveta u odjelu 72.a PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 8.639,50 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 100.a,b PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 77.769,23 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 2. PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 108.310,45 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 42 a.b. PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 109.407,64 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 52 PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 169.047,60 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 70 PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 202.870,40 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 48. a PJ Lisina Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 109.308,68 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 11 ab PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 106.750,55 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 49 ab PJ Dubička Gora Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 87.253,51 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 16 ab PJ OvČara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 74.500,76 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9 - Iznos prostornog drveta u odjelu 24 ab PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 6.808,00 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 45 PJ Ovčara Otvoreni DRVODEKS d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 170.934,00 SG 08/15