Jelovac d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova na iskorištavanju šuma prema Proizvodnom-Financijskom planu za 2011. Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 14.2.2011. Službeni glasnik BiH 22/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na iskorištavanju šuma prema Proizvodno - finansijskom planu za 2011. godinu - Odjel 83 G.J. Potoci Resanovača Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 7.6.2011. 82.296,89 Službeni glasnik BiH 59/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 6.2.2013. 153.524,30 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 24.4.2013. 65.757,72 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 24.4.2013. 102.140,57 Službeni glasnik BiH 40/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi,izradi, izvozu, primicanju, iznosu šds u odjelu 68 PJ Potoci Resanovača ŠG Klekovača Potoci Istočni Drvar Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 14.2.2014. 84.353,18 Službeni glasnik BiH 18/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9. Sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 93 PJ Bobija Ribnik RJ Bunara Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 29.4.2014. 99.066,51 Službeni glasnik BiH 36/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu ŠG Klekovača Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 12.5.2014. 86.334,41 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na sječi, izradi, izvozu, primicanju i iznosu šds u odjelu 40 PJ Potoci Resanovača Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 22.9.2014. 56.947,21 Službeni glasnik BiH 80/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi na sječi, izradi, izvozu, primicawu i iznosu šds u odjelu 90 PJ Potoci Resanovača šG klekovača PotociIstočni Drvar Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 24.10.2014. 86.831,73 Službeni glasnik BiH 91/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Radovi u šumarstvu Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 22.1.2015. 140.679,75 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 58-a PJ Potoci-Resanovača Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 19.5.2015. 86.096,38 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Sječa i izrada, primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu Sjemenska Sastojina 57-b i 58-b Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 19.5.2015. 21.595,38 SG 43/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Sječa i izrada šds; primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 41 PJ Klekovača Drvar Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 14.7.2015. 42.815,17 SG 61/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sječa i izrada šds; primicanje, izvoz i iznos šds u odjelu 42 PJ Klekovača Drvar Otvoreni Jelovac d.o.o. Drvar 14.7.2015. 47.139,66 SG 61/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvoz, primicanje i iznos šds u odjelu 58 PJ Potoci- Resanovača u Š.G. Klekovača- Potoci Pregovarački Jelovac d.o.o. Drvar 11.11.2015. 93.463,18 SG 93/15