Meda d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 4: Usluge servisiranja laboratorijske, medicinske i ostale opreme Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 167,85 Službeni glasnik BiH 22/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 8: Usluge servisiranja laboratorijske, medicinske i ostale opreme Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 167,85 Službeni glasnik BiH 22/11
Institut za zaštitu zdravlja RS Lot 9: Usluge servisiranja laboratorijske, medicinske i ostale opreme Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 11.2.2011. 167,85 Službeni glasnik BiH 22/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: Titrator DL70 S, Mettler Toledo Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 23.3.2012. 6.465,54 Službeni glasnik BiH 29/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 21: Pipete, automatske Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 23.3.2012. 9.414,36 Službeni glasnik BiH 29/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka aparata Easy Pro Titrator koji služi za ispitivanje kiselosti (neutralizacioni broj) transformatorskog ulja Pregovarački Meda d.o.o. Sarajevo 25.6.2013. 7.948,38 Službeni glasnik BiH 53/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 1: Servisiranje visokospecijalizovane opreme (AAS, Spektrofotometar..) Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 19.8.2013. 495,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Aparat za određivanje gubitka sušenja Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 19.11.2013. 17.235,10 Službeni glasnik BiH 93/13
Zavod za javno zdravstvo FBiH Lot 6: Servis i nabavka rezervnih dijelova za pH metar Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 13.6.2014. 1.033,73 Službeni glasnik BiH 77/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Usluge servisiranja i popravke proizvođača Mettler Toledo Otvoreni Meda d.o.o. Sarajevo 19.9.2014. 8.376,07 Službeni glasnik BiH 79/14