Elektroremont a.d. Subotica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka usluge opravke vučnih motora lokomotive serije 441-. Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 10.3.2011. 112.326,48 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga na remontu 6 kV i 0,4 kV motora Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 4.5.2012. 34.200,00 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga redovnih servisa i vanrednih popravki električnih mašina, transformatora i elektrohidrauličnih otkočnika sa PK Gračanica Gacko u servisnoj radionici Ponuđača Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 15.6.2012. 124.638,00 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dodatnih usluga za ispitivanje i sanaciju kvara na elektromotoru cirk pumpe broj 3 Pregovarački Elektroremont a.d. Subotica Srbija 3.9.2012. 14.864,30 Službeni glasnik BiH 72/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Revitalizacija elektromotora cirk pumpi Pregovarački Elektroremont a.d. Subotica Srbija 30.8.2013. 59.650,00 Službeni glasnik BiH 75/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Popravka VN el.motora ventilatora tip: DAZ02 18-76-8/10; B-3; 1250/725 knj; 6kV Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 2.10.2013. 109.540,00 Službeni glasnik BiH 93/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 3- Remont visokonaponskih elektro motora Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 10.2.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 4- Remont vučne električne mašine dizel-električnog dampera - Belaz Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 10.2.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Revitalizacija 6 kV elektromotora pumpi rashladne vode i ventilatora zraka bloka 7 Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 18.10.2014. 52.631,38 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 4- Popravke i servisiranje visokonaponskih sinhronih motora snaga do 1250 kW Otvoreni Elektroremont a.d. Subotica Srbija 13.5.2015. 60.000,00 SG 43/15