Erax-invest d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Gumeno transportne trake za potrebe tekućeg održavanja i remonta RJ TE ZP RiTE Gacko u 2011. godini Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 16.3.2011. 99.727,82 Službeni glasnik BiH 22/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka mrkog uglja za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (treća objava) Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 28.3.2011. 339.195,00 Službeni glasnik BiH 29/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Reparatura hidrauličnih crijeva Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 5.4.2011. 3.114,44 Službeni glasnik BiH 36/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga prevoza uglja i šljake za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 27.4.2011. 21.970,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bronza i mesing Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 27.6.2011. 95.038,36 Službeni glasnik BiH 61/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Čelično žičano pletivo Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 12.1.2012. 350.064,00 Službeni glasnik BiH 13/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Magnetit Fe3O4 Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 14.3.2012. 129.438,00 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Lična zaštitna sredstva Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 20.12.2012. 25.475,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2: Lična zaštitna sredstva Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 20.12.2012. 12.605,00 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bronza i mesing Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 18.12.2012. 47.800,00 Službeni glasnik BiH 3/13
RMU Banovići d.d. Banovići Usluge na popravci sklopova rudarske mehanizacije Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 19.2.2013. 650.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 3: Bronza i mesing Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 3.6.2013. 17.712,89 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 4: Hidraulična crijeva i priključci Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 3.6.2013. 13.776,10 Službeni glasnik BiH 47/13
RMU Banovići d.d. Banovići Čelično žičano pletivo Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 18.7.2013. 289.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe remonta TE Gacko u 2013. godini Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 20.8.2013. 199.652,24 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Izrada i montaža zaštite od snijega na prolazima i objektima izgrađenog dijela autoceste Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 24.9.2013. 156.021,00 Službeni glasnik BiH 79/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka transportnih traka Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 3.10.2013. 206.352,00 Službeni glasnik BiH 81/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Megnetit Fe3O4 Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 12.6.2014. 67.915,00 Službeni glasnik BiH 48/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe remonta TE Gacko u 2014. g. Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 27.6.2014. 147.073,00 Službeni glasnik BiH 56/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumenog fleksibilnog cjevovoda sa ugrađenim (vulkaniziranim) priribnicama na krajevima Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 21.7.2014. 79.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga kamionskog prevoza uglja iz RMU Đurđevik do Termoelektrane Tuzla Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 15.9.2014. 127.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
RMU Banovići d.d. Banovići Gumene transportne trake Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 11.9.2014. 99.960,00 Službeni glasnik BiH 82/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumene transportne trake za potrebe produženja transportera I i II BTO sistema Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 19.12.2014. 80.093,00 SG 01/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Gumene transportne trake za potrebe remonta i tekućeg održavanja RJ TE u 2015. god. Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 6.2.2015. 140.824,98 SG 15/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 2- Čelični cjevovod Otvoreni Erax-invest d.o.o. Banovići 3.3.2015. 67.800,00 SG 22/15