MESSER MOSTAR PLIN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tehnički gasovi za potrebe Termoelektrane Gacko u 2011. godini Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 4.3.2011. 117.180,00 Službeni glasnik BiH 22/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka tehničkih gasova za potrebe TE Gacko u 2012. godini Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 28.2.2012. 140.130,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Klinička bolnica Mostar Nabava tečnog kisika, kisika u bocama, dušika, dušičnog oksidula, propan butana, ugljičnog dioksida, helija i acetilena za godišnje potrebe KB Mostar Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 22.5.2012. 193.220,00 Službeni glasnik BiH 48/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Tehnički gasovi za potrebe RJ Termoelektrana Gacko u 2013. godini Pregovarački MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 5.2.2013. 85.335,98 Službeni glasnik BiH 12/13
Klinička bolnica Mostar Tečni kisik, kisik u bocama, dušik, dušični oksidul, propan butan, ugljični dioksid, helij i acetilen Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 29.5.2013. 197.420,00 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Tehnički plinovi Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 27.6.2014. 98.401,00 Službeni glasnik BiH 56/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskih plinova Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 11.11.2014. 614.526,23 Službeni glasnik BiH 101/14