Nova banka a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Višegrad Lot 1: Usluge platnog prometa i deponovanja novčanih sredstava Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 15.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 6.4.2011. 35.700,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Kozarska Dubica Izbor najpovoljnije banke za odobrenje kredita Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 1.6.2011. 3.701.329,67 Službeni glasnik BiH 46/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Bankarske usluge vođenja transakcionog računa za obezbjeđenje i prenos gotovine za isplatu penzija Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 5.8.2011. 479.785,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Gradska toplana Brod Predmet ponude je dugoročni kredit u iznosu od 1.000,000,00KM Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 20.9.2011. 124.229,76 Službeni glasnik BiH 80/11
Opština Gacko Lot 1: Izbor banke za servisiranje kreditnih sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u 2011. godini Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 13.9.2011. Službeni glasnik BiH 82/11
Opština Bijeljina Kreditno zaduženje opštine Bijeljina (10.000.000,00 KM) Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 21.10.2011. 3.739.829,13 Službeni glasnik BiH 90/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 3: Usluga oročavanja slobodnih novčanih sredstava. Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 26.5.2011. Službeni glasnik BiH 98/11
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Bankarske usluge vođenja računa za depozite po viđenju Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.11.2011. 1.931,36 Službeni glasnik BiH 98/11
Opština Laktaši Lot 2: Izbor najpovoljnijih komercijalnih banaka za vođenje jedinstvenog računa trezora, računa za prikupljanje javnih prihoda i računa za posebne namjene opštine Laktaši Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.12.2011. 829,05 Službeni glasnik BiH 1/12
Ministarstvo financija ZHK Kreditno zaduženje Županije Zapadnohercegovačke za neto iznos od 4.000.000,00 KM na rok od četiri (4) godine kod kreditora koji ponudi najpovoljnije uvjete Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 30.12.2011. 593.223,37 Službeni glasnik BiH 5/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge oročavanja slobodnih novčanih sredstava Pregovarački Nova banka a.d. Banja Luka 11.1.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 7/12
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Bankarske usluge u 2012/2013. godini: a) Računi kod banaka, b) platni promet u KM i c) garancije prema inostranim dobavljačima- transporteru gasa Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 8.2.2012. 5.860,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS Lot 1: Kreditna sredstva u iznosu od 10.000.000,00 KM Revolving kredit sa obavezom povrata kredita do 30 dana za svaki mjesec u toku ugovorenog perioda Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.2.2012. 440.016,64 Službeni glasnik BiH 31/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 1: Vođenje računa i deponovanje sredstava Investiciono razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 2: Vođenje računa i deponovanje sredstava Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 3: Vođenje računa i deponovanje sredstava Fonda za restitucijuRepublike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 4: Vođenje računa i deponovanje sredstava Fonda stanovanja Republike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 5: Vođenje računa i deponovanje sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 6: Vođenje računa i deponovanje sredstava Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 7: Vođenje računa i deponovanje sredstava Fonda za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske a.d. Banja Luka Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 18.4.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Opština Trebinje Izbor banke za dugoročno kreditno zaduženje za finansiranje kapitalnih projekata u 2012. godini Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 7.6.2012. 705.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Ugljevik Deponovanje sredtava po viđenju; obavljanje platnog prometa; obračunavanje zateznih kamata po zahtjevu opštine; vođenje poslovnog računa Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 24.5.2012. 13.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Vlasenica Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicija na području opštine Vlasenica Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 30.7.2012. 109.441,97 Službeni glasnik BiH 62/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Bankarske usluge oročavanja 20.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Nova banka a.d. Banja Luka 29.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12

Nova banka a.d. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Izbor pet banaka za vršenje banakrskih usluga za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka, Bobar banka a.d., Komercijalna banka a.d., UniCredit Bank a.d., Nova banka a.d. Banja Luka, Bijeljina 28.11.2011. 1.534,28 Službeni glasnik BiH 96/11