MAJNEX d.o.o. Pale

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Pale Vršenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2011. godini Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 31.12.2011. 8.926,20 Službeni glasnik BiH 20/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 6: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Foča Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 15.3.2011. 21.510,00 Službeni glasnik BiH 25/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka goriva za potrebe službi Direkcije, Autoparka i RJ Elektrodistirbucija Pale Pregovarački MAJNEX d.o.o. Pale Pale 18.4.2011. 126.860,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Pale Izvođenje radova na opravci i održavanju makadanskih lokalnih puteva na području opštine Pale u 2011. godini Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 27.5.2011. 21.350,00 Službeni glasnik BiH 49/11
Opština Pale Izvođenje radova na izgradnji školskog mosta prema Sportsko-poslovnom centru Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 7.11.2011. 136.517,09 Službeni glasnik BiH 98/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka goriva potrebe službi Direkcije, Autoparka i RJ Elektrodistribucija Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 20.8.2012. 130.500,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Opština Pale Lot 1: Izvođenje radova na uređenju prostora u okviru bloka 6 - do ulice Mladena Todorovića Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 17.8.2012. 99.657,20 Službeni glasnik BiH 77/12
Opština Pale Lot 2: Izvođenje radova na uređenju prostora oko zgrade u Svetosavskoj ulici Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 17.8.2012. 23.363,33 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 28: Gorivo za ŠG Jahorina Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 30.8.2012. 61.817,00 Službeni glasnik BiH 77/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 39: Gorivo za ŠG Maglić Foča Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 30.8.2012. 130.875,00 Službeni glasnik BiH 77/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 5: Nabavka goriva za potrebe RJ Elektrodistribucija Foča Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 30.10.2012. 25.650,00 Službeni glasnik BiH 94/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Izvođenje radova na izgradnji upravne zgrade RJ Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 21.8.2013. 299.418,10 Službeni glasnik BiH 69/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Lot 1: Nabavka goriva za potrebe službi direkcije, Autoparka, RJ Elektrodistribucija Pale i Poslovnice Istočni Stari Grad Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 25.10.2013. 223.500,00 Službeni glasnik BiH 87/13
Opština Pale Lot 1- Vršenje usluga zimskog održavanja lokalnih puteva na području opštine Pale u 2014. godini Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 5.2.2014. 1.507.774,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Pale Izvođenje radova na nastavku izgradnje šetališta Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 20.8.2014. 375.904,28 Službeni glasnik BiH 75/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Dodatni radovi na izgradnji upravne zgrade RJ Pale Pregovarački MAJNEX d.o.o. Pale Pale 10.10.2014. 13.510,03 Službeni glasnik BiH 85/14
Opština Pale Izvođene dodatnih radova po Osnovnom ugovoru broj 02-370/161-3 od 20.08.2014., radovi na nastavku izgradnje šetališta Pregovarački MAJNEX d.o.o. Pale Pale 28.11.2014. 43.912,11 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Pale LOT 1:Zimsko održavanje lokalnih puteva na području opštine Pale u 2015.godini Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 28.11.2014. 6.229,60 Službeni glasnik BiH 96/14
Granična policija BiH Lot 16 - Sukcesivna isporuka goriva na lokaciji Foča Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 25.12.2014. 115.394,85 SG 03/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Usluge čišćenja snijega na području RJ Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 12.2.2015. 7.000,00 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Održavanje škp na području RJ Pale Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 14.7.2015. 14.780,00 SG 57/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Radovi na izgradnji škp Tepsije-Vučije uši Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 28.7.2015. 282.457,90 SG 63/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Radovi na izgradnji škp Potpeć-Crni vrh Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 28.7.2015. 115.828,08 SG 63/15
Opština Pale Lot 3 - Izvođenje radova na izgradnji kanalizacionog kolektora na putu ?remenita brda - Obilićevo Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 4.9.2015. 15.517,66 SG 76/15
Opština Pale Lot 5 - Izgradnja kanalizacije u naselju Obilićevo Otvoreni MAJNEX d.o.o. Pale Pale 4.9.2015. 5.432,28 SG 76/15