ITINERIS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Bužim Vršenje usluga održavanja NOVA programskog paketa za podršku rada Centra za pružanje usluga građanima i integralnog programskog paketa za budžet i finansije FINOVA u 2011. godini Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 18.2.2011. 6.921,72 Službeni glasnik BiH 20/11
Opština Tuzla Nabavka softvera za podršku trezorskom načinu poslovanja nadogradnja postojećeg FINOVA programskog paketa i usluga implementacije koja podrazumijeva obuku korisnika i podešavanje sistema kao i nabavka četiri licence za korištenje modula za kreiranje izlaznih faktura Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 9.12.2011. 5.163,00 Službeni glasnik BiH 1/12
Opština Istočno Novo Sarajevo Održavanje programskih paketa i održavanje IS Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.1.2013. 7.800,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Opština Lukavac Usluge održavanja NOVA programskog paketa za podršku rada šalter sale Općine Lukavac, a koji obuhvata programe Datanova i Docunova Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 27.12.2012. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 18/13
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Usluge održavanja instaliranih paketa Otvoreni ITINERIS d.o.o. Tuzla 24.3.2013 0,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Opština Tuzla Nabavka usluga održavanja FINOVA programskog paketa za budžet i finansije Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 21.12.2013. 8.205,12 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Brod Održavanje programa za kancelarijsko poslovanje i programa za računovodstvo i finansije Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.12.2013. 7.200,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Opština Istočno Novo Sarajevo Usluge održavanja programskih paketa Finova i Dokunova i održavanje informacionog sistema za 2014. godinu u opštini Istočno Novo Sarajevo Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.1.2014. 6.720,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Lukavac Održavanje NOVA programskog paketa Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 5.2.2014. 5.500,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Opština Ilidža Održavanje programa Docunova, Datanova i Finova za 2014. godinu Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.1.2014. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać Održavanje instaliranih programskih paketa Općine Bihać Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 24.3.2014. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Nevesinje Održavanje programskih paketa Docunova, Finova i sistemsko održavanje servera Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 26.3.2014. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 28/14
Opština Cazin Održavanje računovodstvenog programa NOVA Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 8.1.2014. 9.462,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Kotor Varoš Pružanje usluga održavanja programskih paketa . Dokunova 2.0 i Finova i nabavka antivirusnog softvera Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 8.7.2014. 6.230,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Opština Istočno Novo Sarajevo Usluge održavanja programskih paketa Finova i Dokunova i održavanje informacionog sistema za 2015. godinu Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 30.12.2014. 5.280,00 SG 01/15
Opština Brod Održavanje programskog paketa NOVA Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 5.1.2015. 7.200,00 SG 10/15
Opština Cazin Pružanje usluga održavanja NOVA programa i održavanje informacionog sistema Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 9.3.2015. 8.832,00 SG 26/15
Opština Prozor-Rama Održavanje NOVA programskog paketa za potporu radu lokalne uprave i održavanje informacijskog sustava (Docunova, Finova, Datanova) Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 20.3.2015. 6.120,00 SG 30/15
Opština Nevesinje Održavanje programskih paketa Docunova, Finova i sistemsko održavanje servera Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 31.3.2015. 5.760,00 SG 34/15
Grad Tuzla Nabavka usluga održavanja FINOVA programskog paketa za budžet i finansije Pregovarački ITINERIS d.o.o. Tuzla 30.11.2015. 7.560,00 SG 97/15