JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka usluga PTT usluga preuzimanja i dostave pismonosnih pošiljaka Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. 4.690,00 Službeni glasnik BiH 20/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka usluga fiksne i mobilne telefonije. Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.3.2011. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga prijenosa pismonosnih pošiljaka i paketa u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.3.2011. 47.930,00 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.3.2011. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge prijema običnih, preporučenih pošiljki, vrijednosnih pisama, običnih i vrijednosnih paketa i brze pošte Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.3.2011. 8.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga preuzimanja i dostave računa za utrošeni prirodni gas individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 2.6.2011. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 46/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki za potrebe JP NIO Službeni list BiH Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.1.2012. 80.000,00 Službeni glasnik BiH 5/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Pružanje usluga pologa dnevnog pazara od naplate računa za pružene telekomunikacione usluge u Direkciji Goražde, Dionikog društva BH TELECOM Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 23/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih i paketski pošiljki, pošiljki brze pošte Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.3.2012. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga otpreme Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2012. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga otpreme Službenih novina Federacije BiH za 2012. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.1.2012. 0,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge elektronskog prenosa podataka (file transfer) naplaćenih računa putem šaltera (blagajni) UP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 40/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.6.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga mjesečnog prijema, prijenosa i dostave nekovertiranih računa za gas individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.6.2012. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Nabavka poštanskih usluga Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.7.2012. 4.666,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga otpreme pismena za potrebe Općine Novo Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.11.2012. 78.694,44 Službeni glasnik BiH 98/12
JP NIO Službeni list BiH Lot 1: Usluga otpreme Službenog glasnika BiH i Službenog glasnika BiH-Međunarodni ugovori za 2013. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.2.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP NIO Službeni list BiH Lot 2: Usluga otpreme Službenih novina Federacije BiH za 2013. godinu Otvoreni JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.2.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge slanja poštanskih pošiljki Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2013. 0,00 Službeni glasnik BiH 20/13
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga preuzimanja i dostave računa (ostalih tiskovina) individualnim kupcima Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.6.2013. 231.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Veterinarski fakultet Sarajevo Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.5.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Poštanske usluge Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.6.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge prijema štampe i kovertiranja, prenos i dostava pismonosnih pošiljki na adrese primaoca Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.9.2013. 661.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Opština Novo Sarajevo Pružanje usluga otpreme pismena za potrebe opštine Novo Sarajevo Pregovarački JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2013. 76.690,17 Službeni glasnik BiH 100/13

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo finansija ZDK Usluge distribucije administrativnih kantonalnih taksi na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni OPRESA d.d. Sarajevo, Edita STR Zenica, Mis d.o.o. Maglaj, MM STR Zenica, Amar STR Tešanj, Dani STR Tešanj, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica Sarajevo, Zenica, Maglaj, Zenica, Tešanj, Tešanj, Zenica 3.1.2011. Službeni glasnik BiH 15/11