JP Direkcija za izgradnju d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Projekta uređenja lokacije bloka 7 u TE Tuzla Otvoreni JP Direkcija za izgradnju d.o.o. Tuzla Tuzla 15.12.2010. 185.250,00 Službeni glasnik BiH 1/11