KUSIĆ PUTEVI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 31: Izgradnja tehnološkog puta Reljevac P.J. Ljubić ŠU Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Održavanje nekategorisanih šumskih kamionskih puteva na području ŠU Prnjavor prema predmjeru radova Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 28.4.2011. 100.543,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Opština Prnjavor Lot 3: Prevoz i ugradnja posipnog materijala za lokalne putne pravce i makadamske gradske ulice na području opštine Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 29.8.2011. 30.628,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Prnjavor Lot 5: Prevoz i ugradnja posipnog materijala za lokalne putne pravce i makadamske gradske ulice na području opštine Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 29.8.2011. 30.628,00 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Prnjavor Lot 2: Čišćenje snijega i posipanje soli i rizle na puteve, ulice, pješačke i javne površine na području opštine Prnjavor u zimskoj sezoni 2011/2012. godina Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 19.10.2011. 89.037,00 Službeni glasnik BiH 90/11
Opština Prnjavor Lot 4: Prevoz materijala na jugo - istočni dio opštine Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 15.6.2012. 38.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Prnjavor Lot 5: Prevoz materijala na jugo - zapadni dio opštine Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 15.6.2012. 38.000,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Opština Prnjavor Lot 1: Zimsko održavanje javnih površina Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 26.10.2012. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Prnjavor Lot 2: Zimsko održavanje lokalnih putnih pravaca Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 26.10.2012. 280.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Održavanje šumskih kamionskih puteva u 2014. godini u ŠU Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 20.3.2014. 30.705,00 Službeni glasnik BiH 34/14
Opština Prnjavor Lot 7: Izvođenje radova na sanaciji oštećenih putnih pravaca i čišćenje korita rijeka Vijaka i Lišnja Pregovarački KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 14.6.2014. 134.168,00 Službeni glasnik BiH 54/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u maju 2014. godine u ŠU Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 3.10.2014. 30.310,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Opština Prnjavor LOT 1: Zimsko održavanje gradskih ulica i javnih površina Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 17.11.2014. 213.100,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Prnjavor LOT 2: Zimsko održavanje lokalnih puteva Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 17.11.2014. 333.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sanacija šumskih kamionskih puteva nakon poplava u avgustu 2014. u ŠU Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 11.12.2014. 38.390,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Održavanje šumskih kamionskih puteva na području ŠG Gradiška - ŠU Prnjavor Otvoreni KUSIĆ PUTEVI d.o.o. Prnjavor 16.5.2015. 47.335,00 SG 49/15