JERIĆ KOMPANI d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 27PJ Kozara-VrbaškaŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 27/1 PJ Kozara-Vrbaška ŠUG. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, izgradnja i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 27 PJ Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, popravka i sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 60 PJ Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 60/1PJ Kozara-VrbaškaŠUG.Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 61 PJ Kozara-VrbaškaŠUG. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 62/1PJ Kozara-VrbaškaŠUG.Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trak.vlaka i stovarišta u odjelu 64 PJ Kozara Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 9.2.2012. 26.331,61 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 55/1 PJ Prosara ŠU G.Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 29.3.2012. 79.624,77 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 55/2 PJ Prosara ŠU G.Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 29.3.2012. 6.530,91 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 41.593,27 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 63.125,33 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 52.707,69 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 64.950,80 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 10.2.2013. 81.193,30 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds (jele) i slučajnih užitaka sa reona Crna Rijeka PJ Kozara Vrbaška ŠU G.Podgradci Pregovarački JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 20.10.2013. 11.180,00 Službeni glasnik BiH 4/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds u odjelu 28 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 56.663,73 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds odjelu 65 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 69.207,03 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Sječa i izrada, primicanje i privlačenje šds odjelu 66 Kozara Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 17.2.2014. 28.058,18 Službeni glasnik BiH 24/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznošenje drvnih sortimenata, popravka i čišćenje traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 64/1 PJ Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.3.2015. 20.884,93 SG 22/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 101 PJ Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 2.3.2015. 15.740,66 SG 22/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada, primicanje i privlačenje, iznošenje drvnih sortimenata, popravka i čišćenje traktorskih vlaka i stvarišta u odjelu 59 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 18.3.2015. 39.262,71 SG 28/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada, promicanje i privlačenje, iznošenje drvnih sortimenata, popravka traktorskih vlaka i stovarišta u odjelu 62. P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 18.3.2015. 62.997,39 SG 28/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3 - Iznošenje drvnih sortimenata u odjelu 100 P.J. Kozara-Vrbaška ŠU G. Podgradci Otvoreni JERIĆ KOMPANI d.o.o. Gradiška 18.3.2015. 20.832,92 SG 28/15