Dejanac Promet d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi na sječi i izradi drvnih sortimenata, primicanje i privlačenje drvnih sortimenata, sanacija trakt. puteva i stovarišta u odjelu 17 PJ Kozara-VrbaškaŠUG. Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 2.2.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 4: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 29 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 80.759,25 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 6: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 32 GJ Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 47.386,54 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 7: Ugovor o izvođenju radova u šumarstvu u odjelu 33 GJ Kozara- Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 13.1.2011. 70.838,88 Službeni glasnik BiH 31/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Iznos šds u količini 1300,996 m? u odjelu 38 P.J. Prosara ŠU G. Podgradci Pregovarački Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 18,61 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Iznos šds u količini 941,120 m? u odjelu 43 P.J. Prosara ŠU G. Podgradci Pregovarački Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 8.7.2011. 18,61 Službeni glasnik BiH 65/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo Prijedor Lot 8: Radovi u šumarstvu u odjelu 31 G.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 12.5.2011. 126.408,73 Službeni glasnik BiH 92/11
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 184 PJ Kozara Vrbaška ŠU G.Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 9.2.2012. 57.174,08 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 49 PJ Prosara ŠU G.Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 29.3.2012. 27.002,41 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi, izradi, primicanju i privlačenju ŠDS, sanaciji trakt.vlaka i stovarišta u odjelu 53 PJ Prosara ŠU G.Podgradci Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 29.3.2012. 62.864,80 Službeni glasnik BiH 25/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska Dubica odjel 17/1 P.J. Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 85.333,95 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska-Dubica odjel 17/2 Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 42.520,88 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka, Š.U. Kozarska-Dubica odjel 57 Kozara-Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 56.817,19 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 59 P.J. Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 57.661,95 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Sječa i izrada ŠDS, primicanje i privlačenje oblog tehničkog drveta, iznos prostornog drveta, izgradnja novih i čišćenje postojećih vlaka i izgradnja premosnica, Š.U. Kozarska Dubica odjel 60 P.J. Kozara Mlječanica Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 30.12.2011. 73.550,35 Službeni glasnik BiH 29/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 23.5.2012. 63.906,26 Službeni glasnik BiH 47/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 78.144,91 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 36.288,12 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Izvođenje radova u šumarstvu- PJ Kozara-Vrbaška Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 1.10.2012. 57.706,70 Službeni glasnik BiH 85/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 2.2.2013. 31.515,57 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 2.2.2013. 55.309,86 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 13: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 2.2.2013. 77.247,86 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 20: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 2.2.2013. 70.026,25 Službeni glasnik BiH 10/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 10.2.2013. 71.362,49 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Dejanac Promet d.o.o. Gradiška 7.5.2013. 47.263,24 Službeni glasnik BiH 51/13