Hidroinvest d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 3: Radovi na održavanju instalacija vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže na objektima u Sarajevu Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 10.2.2011. 200.898,36 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Lot 1: Izvođenje instalaterskih radova Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 9.1.2012. 139.789,75 Službeni glasnik BiH 5/12
Opština Novo Sarajevo Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 4.7.2012. 29.995,00 Službeni glasnik BiH 56/12
Opština Novo Sarajevo Sanacija vanjske kanalizacije koja nije u nadležnosti KJKP ViK Sarajevo Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 25.12.2013. 42.715,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH Okvirni sporazum o izvođenju instalaterskih radova u toku 2014. godine Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 28. 2. 2014. 211.036,50 Službeni glasnik BiH 20/14
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Izvođenje radova na adaptaciji i osposobljavanju hidrantskih instalacija u objektu centralne zgrade Kantona Sarajevo u ulici Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Pregovarački Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 30.5.2014. 14.924,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Novo Sarajevo Izvođenje viška radova na hitnim intervencijama na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo Pregovarački Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 13.8.2014. 12.676,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Izvođenja radova na vanjskoj vodovodnoj, kanalizacionoj i hidrantskoj mreži na osnovnom održavanju Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 76.923,07 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Izvođenja radova na vanjskoj vodovodnoj, kanalizacionoj i hidrantskoj mreži na osnovnom održavanju Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 38.461,53 Službeni glasnik BiH 73/14
Opština Centar Sarajevo Sanacija hidrantske mreže Pregovarački Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 14.4.2014. 36.676,00 Službeni glasnik BiH 77/14
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Sukcesivno izvođenje radova na održavanju instalacija vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže u objektima u Sarajevu, u budžetskoj 2015. i budžetskoj 2016. godini Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 70.000,00 SG 03/15
Opština Novo Sarajevo Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni Hidroinvest d.o.o. Sarajevo 11.8.2015. 76.920,00 SG 72/15