LBM d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Limarsko bravarski radovi na održavanju objekata u Sarajevu Otvoreni LBM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.2.2011. 106.766,01 Službeni glasnik BiH 20/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na čišćenju snijega sa krovova i sanaciji oštećenja na krovovima objekata KCUS-a Pregovarački LBM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2012. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 19/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Hitno ručno uklanjanje snijega sa objekata J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Pregovarački LBM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.4.2012. 2.390,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Lot 2: Limarsko bravarski radovi na održavanju objekata u Sarajevu Otvoreni LBM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.12.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13