Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Višegrad Lot 2: Servisiranje kreditnih sredstava za privredni razvoj opštine Višegrad Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 7.3.2011. Službeni glasnik BiH 20/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 5.4.2010. 28.340,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS, kredit u iznosu od 16.500.000,00 KM na rok otplate od 10 godina za finansiranje investicija u putnu infrastrukturu Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 15.9.2011. Službeni glasnik BiH 78/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Vođenje transakcionog računa sa ukupnim godišnjim prometom od 150.000.000,00KM Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
Komunalac a.d. Kozarska Dubica Revolving kredit u iznosu od 100.000,00KM Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 15.8.2012. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za pravna lica i budžetske korisnike Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 25.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Otvaranje i vođenje računa sa mogućnošću dnevnog izvještavanja o stanju na računu po vrstama prihoda uz obavezno pružanje usluga el. bankarstva i visini kamate na sredstva po viđenju za pravna lica i budžetske korisnike Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka Banja Luka 25.2.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13

Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Izbor pet banaka za vršenje banakrskih usluga za potrebe Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Hypo-Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka, Bobar banka a.d., Komercijalna banka a.d., UniCredit Bank a.d., Nova banka a.d. Banja Luka, Bijeljina 28.11.2011. 1.534,28 Službeni glasnik BiH 96/11