FAHRAS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 4.3.2011. 157.539,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 5.4.2012. 183.537,00 Službeni glasnik BiH 31/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa,izrada,izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište u odjelu 130 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 18.6.2012. 107.601,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 2.8.2012. 99.463,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa, izrada, izvoz i iznos šumskih drvnih sortimenata na međustovarište u odjelu 131 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 2.10.2012. 135.000,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.2.2013. 103.548,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Nabavka usluga na eksploataciji šumskih drvnih sortimenata za ŠGSprečko u Redovnom planu za 2013.godinu, šumarija Banovići Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 1.7.2013. 66.069,60 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 18.10.2013. 90.476,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sječa i izrada, primicanje i izvoz oblovine na međustovarište i sječa i izrada cijepanog drveta Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 18.10.2013. 84.582,10 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1- Sječa, primicanje, izvoz i iznos šds na međustovarište, S. Drinjača Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 17.2.2014. 137.228,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa, izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, šumarija Banovići Pregovarački FAHRAS d.o.o. Kladanj 6.6.2014. 31.050,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 4: Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, 73 Pregovarački FAHRAS d.o.o. Kladanj 6.6.2014. 39.610,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 6: Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, 76 Pregovarački FAHRAS d.o.o. Kladanj 6.6.2014. 29.696,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa, odjel 30 Pregovarački FAHRAS d.o.o. Kladanj 5.11.2014. 28.713,60 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sječa, primicanje, izvoz i iznos šds Gornja Drinjača Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 17.12.2014. 74.112,50 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds nameđustovarište, Oskova 3 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 43.429,80 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 7 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 85.994,60 SG 10/15
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3- Sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, Oskova 10 Otvoreni FAHRAS d.o.o. Kladanj 28.1.2015. 54.269,80 SG 10/15