KPMG B-H d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje dodatnih usluga revizije konsolidovanih finansijskih izvještaja nove EP Grupe za finansijske godine koje završavaju sa 31. 12. 2010. godine i 31. 12. 2011. godine Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 4.3.2011. 155.000,00 Službeni glasnik BiH 20/11
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Usluge revizije financijskih izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. i 2011. godine i Projektnog financijskog izvješća- četvrti projekt obnove elektroenergetskog sustava - POWER IV za 2010. i 2011. godinu Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 29.3.2011. 87.000,00 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Usluga procijene vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i zaliha u Mješovitom Holdingu Elektroprivreda Republike Srpske Trebinje sa stanjem na dan 31.12.2011. godine (Matičnog preduzeća i svih zavisnih preduzeća pojedinačno i ukupno - konsolidovano za Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske) Ograničeni KPMG B-H d.o.o. Srbija 25.1.2012. 477.223,00 Službeni glasnik BiH 11/12
Centralna banka BiH Nabavka usluga - revizijskih procedura neophodnih za efikasno obavljanje revizije godišnjih računa i evidencije Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 13.2.2012. 17.602,47 Službeni glasnik BiH 48/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 49.100,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 20.12.2013. 6.500,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 1: Revizija finansijskih izvještaja za Investiciono-razvojnu banku RS za 2013., 2014., 2015. a.d. Banja Luka (IRBRS) Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 52.461,54 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 2: Revizija finansijskih izvještaja za Akcijski fond RS a.d.Banja Luka za 2013., 2014., 2015. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 24.153,84 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 3: Revizija finansijskih izvještaja za Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka za 2013., 2014., 2015. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 15.166,68 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 4: Revizija finansijskih izvještaja za Fond stanovanja RS a.d. Banja Luka za 2013., 2014. i 2015. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 28.333,32 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 5: Revizija finansijskih izvještaja za Fond za razvoj i zapošljavanjeRS a.d. Banja Luka za 2013., 2014., i 2015. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 20.179,50 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 6: Revizija finansijskih izvještaja za Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske a.d. Lukavica za 2013., 2014. i 2015. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 10.384,62 Službeni glasnik BiH 2/14
Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka Lot 7: Revizija finansijskih izvještaja za Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2013., 2014. i 2015. god. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2013. 5.666,67 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Vršenje usluga revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Zavisnih Društava JP EP BiH za 2014. godinu. Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.12.2014 93.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge kontrole ispravnosti implementacije procjene vrijednosti s aspekta Međunarodnih računovodstvenih standarda i važećih zakonskih propisa u FBiH za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 18.6.2015. 32.000,00 SG 51/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 49.500,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 10.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 30.000,00 SG 99/15