JASMIN M d.o.o. Žepče

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Željeznice FBiH Filteri za lokomotive, teške pružne mašine i teške motorne drezine Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 9.3.2011. 39.915,00 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Filteri za kamione i pomoćnu opremu za potrebe ugovornog organa Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 3.3.2011. 332.731,95 Službeni glasnik BiH 29/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Filteri za Catepillar-ove mašine rudarske mehanizacije Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 27.6.2011. 43.889,30 Službeni glasnik BiH 57/11
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 4: Vršenje usluga opravke pumpi visokog pritiska Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 4.7.2012. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Filteri za mašine sa ugrađenim Cummins motorom Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 19.10.2012. 35.199,39 Službeni glasnik BiH 85/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka hidrauličnih crijeva i priključaka za održavanje mehanizacije Pregovarački JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 4.2.2013. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 1: Bravarski alat Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 4.2.2013. 129.645,46 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Nabavka filtera za mašine i vozila rudarske mehanizacije RJ Rudnik u 2013. godini: Filteri za CATERPILLAR mašine rudarske mehanizacije Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 29.7.2013. 22.499,96 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Filteri za mašine rudarske mehanizacije sa ugrađenim Cummins motorom Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 29.7.2013. 60.210,52 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Filteri za KOMATSU mašine rudarske mehanizacije Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 29.7.2013. 32.203,92 Službeni glasnik BiH 68/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 4: Filteri za pomoćne mašine i vozila rudarske mehanizacije Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 29.7.2013. 4.334,74 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Filteri Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 4.2.2014. 105.021,67 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 9: Hidraulična crijeva i priključci Otvoreni JASMIN M d.o.o. Žepče Žepče 19.8.2014. 12.515,78 Službeni glasnik BiH 71/14