MEDIT d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 1: BIS (Bolnički informacioni sistem) Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.12.2010. 288.000,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo pravde BiH Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima za potrebe Ministarstva pravde BiH Ograničeni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.6.2011. 84.240,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka medicinske opreme i informacionog sistema (hardver i softver) za potrebe Klinike za radiologiju i svih drugih klinika/službi KCU Sarajevo koji u svom radu koriste radiološku sliku Ograničeni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.3.2012. 5.400.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Dom zdravlja Gračanica Nabavka medicinske opreme i informacionog sistema (hardver i softver) za potrebe Dom zdravlja Gračanica Ograničeni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2012. 309.000,00 Službeni glasnik BiH 34/12
Ministarstvo pravde BiH Nabavka usluga informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.6.2012. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 43/12
Ministarstvo pravde BiH Nadogradnja informacionog sistema Registra zaloga BiH Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.12.2012. 68.205,13 Službeni glasnik BiH 6/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje PACS/RIS sistema Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2013. 252.000,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Održavanje, servisiranje i iplementacija BIS-a Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.1.2013. 147.420,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka dodatnih softerskih licenci (KIS) Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.2.2013. 213.675,21 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog informacionog sistema i medicinske opreme za potrebe Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ograničeni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.4.2013. 4.480.000,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Pružanje usluga održavanja PACS/Kardio, PACS/RIS/KIS sistema implementiranog u Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.7.2013. 294.000,00 Službeni glasnik BiH 63/13
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 1: Nabavka dodatnih licenci za AIS, BIS, KIS, RIS Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.6.2014. 3.100.000,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka dodatnih licenci za PACS Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 466.000,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Usluge integracije i proširenja postojećih implementiranih informacionih sistema u zdravstvu Pregovarački MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.6.2014. 2.120.000,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Ministarstvo pravde BiH Nabavka usluga informatičke podrške Registru zaloga BiH na pokretnim stvarima Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.2.2015. 153.846,15 SG 26/15
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 1- Dva standardna podna Rtg sistema za radiografiju sa vertikalnim stativom i CR uređajem Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 228.600,00 SG 41/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2 - Višeslojni CT aparat za opštu radiološku dijagnostiku sistemom STARO ZA NOVO Otvoreni MEDIT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.6.2015. 560.000,00 SG 51/15