BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 2: Industrijska ulja Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 10.2.2011. 395.599,00 Službeni glasnik BiH 20/11
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 3: Masti i ostala sredstva Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 11.4.2011. 314.621,19 Službeni glasnik BiH 36/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Lot 6: Nabavka materijala za mjerna mjesta i priključke Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 14.4.2011. 40.947,60 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka izolatora, potpora za izolatore, izolatorskih lanaca i odvodnika prenapona Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 5.9.2011. 56.150,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka rasklopne i druge opreme Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 121.360,40 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka BH i NN osigurača i postolja za osigurače Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 5.9.2011. 14.310,30 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka SN i NN kablovskih spojnica i završetaka Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 92.259,13 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 1: Nabavka armirano betonskih stubova u 11/1000 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 9.660,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka armirano betonskih stubova u 12/315 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 302.400,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 3: Nabavka armirano betonskih stubova u 12/1000 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 348.075,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 4: Nabavka armirano betonskih stubova u 12/1600 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 8.9.2011. 14.595,00 Službeni glasnik BiH 78/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Nabavka komunikacioih kablova Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 28.10.2011. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kompozitni polimerni izolatori Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 28.12.2011. 250.699,56 Službeni glasnik BiH 7/12
Željeznice RS a.d. Doboj Nabavka masti, ulja i tečnosti za lokomotive, putničke i teretne vagone Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 27.2.2012. 325.000,11 Službeni glasnik BiH 17/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Zatezači M12 i M16 za SKS - lot 2 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 21.3.2012. 27.500,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Nabavka plastičnih vezica, štitnika i upozoravajuće trake - lot 4 Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 21.3.2012. 9.820,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 5: Nabavka lim crijepova i vijaka za drvo za kućni priključak Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 6.4.2012. 21.015,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 6: Nabavka pocinčane trake i ukrsnih komada sa međupločom Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 21.3.2012. 155.000,00 Službeni glasnik BiH 29/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 11: Nabavka dvodijelnih obujmica i mehaničke zaštite za uzemljenje Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 21.3.2012. 14.990,00 Službeni glasnik BiH 29/12
Aerodromi Republike Srpske a.d. Nabavka goriva za mlazne motore - kerozin Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 24.4.2012. 407.400,00 Službeni glasnik BiH 45/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 7.878,90 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 38.315,52 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 32.170,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 1.501,20 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka mazivnih masti za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 2.10.2012. 39.456,60 Službeni glasnik BiH 85/12