CMC Ekocon

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 28.2.2011. 393.249,85 Službeni glasnik BiH 20/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 29.3.2012. 467.467,86 Službeni glasnik BiH 27/12
JP Komunalno Brčko d.o.o. Lot 2: Nabavka i ugradnja originalnih rezervnih dijelova pneumatskih razvodnika Burkert za Novu fabriku vode Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 19.4.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 36/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača Ellster Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 30.4.2013. 189.471,00 Službeni glasnik BiH 40/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Žica za viklovanje i ostali elektro-materijal za Pleuger bunarske pumpe Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 1.8.2013. 387.283,21 Službeni glasnik BiH 66/13
Vodovod a.d. Prijedor Nabavka zatvarača-ventila, hvatača nečistoće ikapa za hidrante i hidranata Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 12.6.2014. 46.390,00 Službeni glasnik BiH 50/14
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1 - Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 17.2.2015. 372.163,20 SG 20/15
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4 - Nabavka rezervnih dijelova za vodomjere proizvođača ELLSTER Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 29.5.2015. 130.494,40 SG 47/15
JP Vodovod d.o.o. Bihać Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 28.9.2015. 54.972,29 SG 81/15