Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 1: Lijekovi koji djeluju na nervni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 227.296,25 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 4: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 3.523,90 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 5: Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 4.686,60 Službeni glasnik BiH 20/11
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin Fojnica Lot 7: Lijekovi koji djeluju na kožu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.2.2011. 8.521,85 Službeni glasnik BiH 20/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka zavojnog i sanitetskog materijala Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2011. 212.957,45 Službeni glasnik BiH 20/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 5: Sustavni hormonski pripravci (osim spolnih hormona) Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.3.2011. 2.674,20 Službeni glasnik BiH 22/11
Hrvatska bolnica Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila Lot 7: Lijekovi s učinkom na koštano-mišićni sustav Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.3.2011. 6.629,00 Službeni glasnik BiH 22/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materijala za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.3.2011. 112.298,07 Službeni glasnik BiH 29/11
Vlada Brčko distrikta Lot 7: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 556,75 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 17: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 360,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 32: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 708,18 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 37: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 6.732,00 Službeni glasnik BiH 42/11
Vlada Brčko distrikta Lot 40: Nabavka lijekova za potrebe Pododjeljenja za primarnu zdravstvenu zaštitu za 2011. godinu Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 20.4.2011. 1.593,90 Službeni glasnik BiH 42/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 1.327,47 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 7.991,13 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 17: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 1.895,89 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 18: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 229,30 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 19: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 5.153,95 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 22: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 278,71 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 23: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.5.2011. 1.312,25 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 38: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 2.536,60 Službeni glasnik BiH 57/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 40: Laboratorijski potrošni materijal Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.5.2011. 1.036,99 Službeni glasnik BiH 57/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka lijekova (nije precizirano) Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2011. 0,00 Službeni glasnik BiH 74/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 5: Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 964,93 Službeni glasnik BiH 76/11
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Lot 6: Sistemski hormonalni lijekovi izuzimajući spolne hormone Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.8.2011. 141,81 Službeni glasnik BiH 76/11

Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lijekovi za godišnje potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo, Apomedical d.o.o. Sarajevo, Bosnalijek d.d., Vetfarm d.o.o., Zefarm d.o.o., Medimpex d.o.o, CO. MEDPROM d.o.o., Farmavita d.o.o., Farmis d.o.o., Bosnafarm d.o.o., Unifarm d.o.o., Unihemkom pharma d.o.o., Hercegovinalijek d.o.o., Tuzlafarm d.o.o., Phoenix d.o.o., Blagoleks d.o.o., Interpromet d.o.o., Melcomd.o.o., Krajinalijek a.d. Banja Luka, PTD MGM FARM d.o.o., Numistars d.o.o., Pharmamaac d.o.o. Sarajevo, Višegrad, Zenica, Banja Luka, Vogošća, Lukavac, Brčko, Mostar, Tuzla, Bijeljina, Novi Grad, Kakanj 21.1.2011. Službeni glasnik BiH 11/11