Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja KS Ugovor o pružanju usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine u 2010. godini Konkurentski Sarajevo 1.12.2010. Službeni glasnik BiH 1/11
Ministarstvo za boračka pitanja TK Izbor najpovoljnije banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije povrata beskamatnih kredita do iznosa 2.400.000,00 KM kao pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika boračko invalidske zaštite Tuzlanskog kantona Otvoreni Tuzla 18.7.2011. 72.000,00 Službeni glasnik BiH 86/11
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Bankarske usluge za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla Otvoreni Tuzla 3.11.2011. 824.926,30 Službeni glasnik BiH 92/11
Opština Tuzla Nabavka bankarskih usluga za potrebe Općine Tuzla (usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu i vođnje depozitnog računa) Otvoreni Tuzla 23.11.2011. 1.140,00 Službeni glasnik BiH 1/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga dugoročnog kreditiranja za nabavku opreme Otvoreni Tuzla 19.4.2012. 1.535.764,48 Službeni glasnik BiH 34/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Finansijsko kreditiranje u iznosu od 1.900.000,00 KM (glavnica) (kreditni okvir na 5 godina iz kojeg bi se koristili revolving krediti sa rokom otplate 12 mjeseci) Pregovarački Tuzla 17.5.2012. 516.764,60 Službeni glasnik BiH 48/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Bankarske usluge oročavanja 20.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Tuzla 31.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 4: Bankarske usluge oročavanja 10.000.000,00 KM na period od 24 mjeseca Otvoreni Tuzla 31.8.2012. Službeni glasnik BiH 70/12
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Ugovor o uslovima i načinu plasmana kredita malim i srednjim preduzećima sa područja Kantona Sarajevo iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo-Ministarstva privrede za 2013.g. Otvoreni Tuzla 19.9.2013. 152.571,32 Službeni glasnik BiH 77/13
Opština Kladanj Ugovor obuhvata kreditno zaduženje opštine Kladanj u iznosu 600.000,00 KM u roku 72 mjeseca sa grejs periodom od 3 mjeseca Otvoreni Tuzla 25.10.2013. 114.658,92 Službeni glasnik BiH 87/13
Opština Goražde Nabavka bankarskih usluga Otvoreni Tuzla 16.4.2013. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka Bankarskih usluga Otvoreni Tuzla 24.1.2014. 3.669,66 Službeni glasnik BiH 52/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 4.000.000,00 KM (glavnica) radi investicionog ulaganja u nabavku gumene transportne trake, elektrohidrauličnog bagera i 4 buldozera Pregovarački Tuzla 28.11.2014. 114.468,09 Službeni glasnik BiH 96/14